TO JE PUDL!

Featured

Čtyři velikosti!

  • pudl toy nad 24 do  28 cm ,(s tolerancí -1 cm), ideál 25 cm
  • pudl trpasličí nad 28 do 35 cm
  • pudl střední nad 35 do  45 cm
  • pudl velký nad 45 až do 60 cm (s tolerancí +2 cm)

Čtěte standard

 Pět barevných variet!

Barva bílá, černá, hnědá, stříbrná, plavá – červená

 Co podnikat s pudlem?

Na výstavy, na agility, na vycházky do přírody, jako svého nejlepšího přítele…

Nov 17

Genetická identifikace zvířat – psů

Různé akreditované laboratoře nabízejí různá genetická vyšetření a za různou cenu. Každý chovatel a majitel krycího psa si musí sám rozhodnout, která vyšetření svému pudlovi nechá udělat a hlavně, která jsou pro něj užitečná. Pro chov pudlů, kteří jak víme, jsou zatížení dědičnou nemocí očí – PRA, necháváme geneticky vyšetřit gen PRcd . Ze zápisu genetického vyšetření se dozvíme zda je pudl zdravý – obě alely zdravé, nebo je přenašeč, jedna alela zdravá a druhá  mutovaná a krýt lze jen se zdravým jedincem, nebo že obě alely má mutované a tudíž k chovu nevhodný.

STR genotypizace (Short Tandem Repeats)

Pro určení genetického profilu, používaného pro určení paternity (otcovství), vnitrodruhové příbuznosti nebo identifikaci organismu lze v řadě případů použít tzv. STR oblastí na chromozomech, jejichž sekvence je natolik jedinečná, že umožňuje jednoznačně identifikovat jedince na jejich základě. STR analýza se nejčastěji provádí pro psy, STR analýza pracuje s určitou minimální chybovostí, což je dáno technickými možnostmi testu a jeho biologickými limitacemi.

ČMKU po zaslání kopie tohoto genetického vyšetření zaregistruje DNA  Profile Certified do průkazu původu a naletí hologram. nálepku. Pokud budou mít ověřenou DNA oba patrneři dostanou nálepku i potomci.

 

Význam genetické identifikace zvířat

Genetická identifikace zvířat je významným a spolehlivým pomocníkem při určování identity konkrétního zvířete a jeho příbuznosti v rámci druhu či plemene. Lze jí využít zejména při ověřování paternity, v rámci chovných a plemenářských programů, při záchraně ohrožených druhů zvířat atd. Vzhledem k univerzální použitelnosti, spolehlivosti a zvyšující se dostupnosti lze proto očekávat její široké uplatnění.

zdroj: admin,Vemodia,a.s.