Feb 02

Nové PET pasy od 29.12.2014 pro cestování po EU

Podle tiskové zprávy Státní veterinární správy jsou od 29.12.2014 vydávány nové – upravené “psí pasy” pro vycestování do zahraničí.

Novinky v pasech:

  1. Snížení počtu kolonek pro uvedení majitele (na dvě kolonky)
  2. Majitel zvířete bude povinnen údaje zanesené veterinářem stvrdit podpisem
  3. První strana bude po vepsání údajů o zvířeti, včetně čísla mikročipu, přelepena samolepící fólií – sníží se tím riziko podvodů s pasy
  4. Nové kolonky pro údaje kontaktu veterináře, který pas vystavil

Pasy údajně o něco málo podraží, ale budou zabezpečeny proti falšování a budou poskytovat majitelům větší komfort.

Pozor! starší pasy , vydané před tím datem pořád platí! Není nutná jejich výměna.

 

Jul 02

Upřesnění čipování k datu 3.7.2011

Jak vyplývá z výkladu níže uvedeného: po 3.7.2011 už jen čipovat, ale před datem 3.7.2011 stačí čitelné tetování.

Čipovat – upřesnění
Přestože již doběhlo osmileté přechodné období, kdy se chovatelé psů (koček a fretek) mohli připravit na to, že od letošního července bude možné označovat zvířata pouze čipem, Komise stanovila, že bude nadále akceptováno označení zvířat, které bylo provedeno před 3. 7. 2011.
Formulace nařízení o čipování je sice jednoznačná, přesto Komise na svých stránkách uvádí výklad, že zvířata tetovaná do 3. 7. 2011 nemusejí být navíc očipovaná, a to za podmínky, že tetování je dobře čitelné.
Jelikož v řadě členských zemí nebyla interpretace platnosti a podmínek nařízení jednoznačná, vznesl Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy, na toto téma dotaz na zasedání SCOFCAH v Bruselu (jednání šéfů veterinárních správ členských zemí). Odpověď by měla být závazná pro všechny členské země: Po 3. 7. 2011 se musí psi označovat pouze čipem, ale u těch, kteří byli tetováni do tohoto data, není nutné dodatečně aplikovat čip za podmínky, že je tetování dostatečně čitelné.
Přesto lze cestujícím po EU i do třetích zemí doporučit vyvarovat se nedorozumění, ke kterému by mohlo dojít při kontrole odpovídajícím orgánem v případě, že by tetování bylo špatně čitelné a nechat si označit čipem i psa, který již byl před 3. 7. 2011 tetován. Výhody čipu ostatně převažují nad tetováním. Například je snazší identifikace v případě, že se pes ztratí.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Dec 30

Čipy a cestování v roce 2011

Od 3. července 2011 musí být všechna zvířata, se kterými chcete vycestovat do zahraničí, označena čipem. Čipy musí splňovat ISO normu pro mikročipy ISO 11787 a 11785. Takže pokud si plánujete zahraniční výstavy a dovolené s pudlíky a nemáte je načipované – dočipovat!

Dec 29

Rozhodnutí komise CHZ ČMKU

Každý správný chovatel pro své odchovy udělá maximum: pro svou kvalitní a zdravou fenu vybere toho nejhezčího a nejlepšího krycího psa. Oba jedinci jsou klinicky zdraví, mají všechna potřebná vyšetření  – luxace patell, DKK, kardio… a vyšetření očí. A samozřejmě se tato vyšetření zapisují do průkazu původu narozených štěňat. A tady rozhodla komise ČMKU pro Chov a zdraví  o zápisu genetických testů prcd – PRA takto:

Zápis zjednání Komise pro Chov a zdraví 25.10.2010

  5. Žádost plemenné knihy (PK) týkající se zapisování výsledků genetických testů

 PK žádá KCHZ o doporučení, jak nakládat svýsledky genetických testů. Jedná se konkrétně o vyšetření prcd –PRA. Celosvětově se uznávají a do PP se zapisují výsledky od americké laboratoře OptiGen, která je držitelem patentu. Nyní začínají chodit výsledky od pobočky laboratoře Genomia, která vČR nemá pro toto vyšetření akreditaci), jedná se o slovenskou pobočku Laboratória Dajbych.

Stanovisko KCHZ:

Výsledky genetických testů lze zapsat do průkazu původu pouze za těchto podmínek: 

  •  konkrétní zkouška je akreditovanou zkouškou (nestačí pouze skutečnost, že je zkouška prováděna v akreditované laboratoři)
  • test neporušuje patentová práva 
  • odběr vzorku je proveden veterinárním lékařem, který svým podpisem stvrzuje identitu zvířete a odebraných vzorků.

(celý zápis)