Jul 03

Členská schůze 13.8. 2016

Dne 13.8.2016  se koná členská schůze spolku. Místo konání: areál Golf Club, Na Zálesí 530,  Poděbrady. Schůze začíná v 17.00 hod., po skončení klubové výstavy.
Program:

  • Zahájení
  • Zpráva o činnosti za uplynulé období
  • Zpráva o hospodaření 2015
  • Úprava stanov a názvu spolku
  • Závěr

Srdečně zve výbor spolku

Feb 02

Nové PET pasy od 29.12.2014 pro cestování po EU

Podle tiskové zprávy Státní veterinární správy jsou od 29.12.2014 vydávány nové – upravené “psí pasy” pro vycestování do zahraničí.

Novinky v pasech:

  1. Snížení počtu kolonek pro uvedení majitele (na dvě kolonky)
  2. Majitel zvířete bude povinnen údaje zanesené veterinářem stvrdit podpisem
  3. První strana bude po vepsání údajů o zvířeti, včetně čísla mikročipu, přelepena samolepící fólií – sníží se tím riziko podvodů s pasy
  4. Nové kolonky pro údaje kontaktu veterináře, který pas vystavil

Pasy údajně o něco málo podraží, ale budou zabezpečeny proti falšování a budou poskytovat majitelům větší komfort.

Pozor! starší pasy , vydané před tím datem pořád platí! Není nutná jejich výměna.

 

Jan 13

Bonitace a dokumenty

Pokud jste vašeho pudla přihlásili k bonitaci, je nutné k přihlášce doložit kopii průkazu původu. Na bonitaci doneste kromě originálu PP i kopie všech absolvovaných vyšetření . Všechny kopie jsou součástí bonitační karty a slouží poradci chovu.

Potřebné dokumenty k bonitaci:

1. originál PP

2. kopii PP

3. kopie výsledků všech vyšetření – pately, kyčle, oči (PRA, Optigen certifikát)