Jul 02

Vyznáte se v titulech na výstavách?

Uvádíme oficiální výklad titulů zadávaných na výstavách (zdroj ČMKU)

Novinka v titulech je CAC ČMKU, který bude zadáván od 1.7.2011:

CAC ČMKU čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU  získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB

Výstavní tituly

 

Tituly zadávané ve výstavním kruh v rámci hodnocení plemene

Vítěz třídy

Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů, a to pouze na výstavách oblastních a krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.

Oblastní vítěz

Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává, najdou zájemci na www.fci.be – standardy nebo v příloze k VŘ.

Krajský vítěz

Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy nebo v příloze k VŘ.

Nejlepší mladý plemene – Best of juniors -BOJ

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV

Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Titul se zpravidla zadává na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

Klubový vítěz

Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.

Vítěz speciální výstavy

Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Národní vítěz

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

Vítěz plemene- Best of Breed – BOB

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz, postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ), nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.

Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží

Vítěz velké národní ceny – BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.

Vítěz skupiny FCI –BIG (BEST IN GROUP)

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

Vítěz dne – BOD (BEST OF DAY)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Vítěz výstavy BIS (BEST IN SHOW)

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Dále mohou být pořadatelem vyhlášeny soutěže:

Vítěz mladých skupiny FCI – JBIG (BEST IN GROUP JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni Nejlepší mladí plemene (BOJ) příslušné skupiny FCI

Nejlepší mladý výstavního dne – J BOD (BEST OF DAY JUNIOR)

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní všichni Vítězové mladých skupin FCI (JBIG). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Juniorský vítěz výstavy JBIS (BEST IN SHOW JUNIOR)

Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých j skupin FCI (JBIG) u jednodenních výstav nebo u vícedenních výstav Nejlepší mladí jednotlivých dnů (JBOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

Čekatelství

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝJUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION

může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

CAC ČMKU – čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB

CACIB – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd – mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.

r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují: Výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd. R. CACIB se neuděluje plemenům prozatímně uznaným FCI. Udělení CACIB podléhá schválení FCI. Seznam prozatímně uznaných plemen najdou zájemci na www.fci.be.

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů:

C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion práce

 

 

Apr 13

Výcvik!?

Nejúspěšnějším výchovným prostředkem je hra. Pozorujeme – li vývoj  štěňat, vidíme, jak hrou jejich organismus sílí, nabývá mrštnosti, stále rychleji reaguje na podněty. Nejdřív primitivní hra se stává dokonalejší a účinější ( říkáme demoliční četa) a tím štěně získává zkušenosti a učí pro příští samostatný život.

Podstata výcviku spočívá na poznatku o vyšší nervové činnosti: jsou-li dvěma různými podněty drážděna dvě mozková centra – podkorové, sídlo reflexů nepodmíněných, – korové, sídlo reflexů podmíněných, vzniká při opakování mezi oběma centry dočasné spojení. Opakujeme úkon a opakujeme a pak stačí, aby na korové centrum zapůsobil pouze podnět podmiňující (příkaz), vzruch je převeden spojkou do centra podkorového a to odpoví určitým výkonem. Jak jednoduché… Když potom pozorujeme výkon cvičeného psa, nabydeme dojmu, že pes využívá rozumu a myšlenkovývh pochodů. A on přitom na určitý podnět je řízen svými reflexy, které se nabalily do soustavy řetězovitých reflexů, odehrávající se v přesném časovém sledu. Žádný rozum, reflexy! I pudl?

Příklad špatného výcviku psa:

Pes se zaběhne dál, než by měl a vy jej voláte nazpět. Ten neposlouchá a vy se za ním rozběhnete a voláte, křičíte, řvete Ke mně!, ale ono nic, a pes jedná pod vlivem pohybového pudu a před vámi utíká dál. Zastavíte se, protože už nemůžete a pes k vám přiběhne. Vy jej vynervovaní “zbijete jako psa”, prostě jej pokáráte – to v něm vyvolá obranný reflex a zase uteče. Tak postupně vzniká u psa nežádoucí spojitost s přivolacím signálem – Ke mně! , nebo Azore!, nebo pískání jako reflexem podmiňujím a nepodmiňujícím reflexem – bolest z pokárání, že když zase zazní tento příkaz je pes opět na útěku.

Příklad správného výcviku:

Uteče-li pes na přivolání, dřepneme si a nabízíme mlsku, laskavými slovy na něj mluvíme a opakujeme. Takže z přivolání, jako podmíněného podnětu se stane nepodmíněný, třeba obživný.

Mar 29

Pokyny pro zveřejnění inzerátu

Pro zveřejnění inzerátu uvádějte tyto informace:

 1. chovatelskou stanici
 2. otce a matku, jejich velikost a barvu, zdravotní informace
 3. pohlaví, počet a datum narození nabízených štěňat
 4. datum, dobu  odběru štěňat
 5. jméno a kontakt na chovatele (telefon, e.mail, webové stránky)
 6. zasílejte max. 4 obrázky

Inzerát na jeden vrh bude uveřejněn 3 měsíce. Pokud budete mít štěňátka prodána před uplynutím lhůty zašlete oznámení.

Inzerci zasílejte na e.mail: kchp@seznam.cz nebo chovkchp@seznam.cz

Upozornění pro nečleny klubu:

Zveřejnění inzerátu členů KPaCHP a Pudl klubu je zpoplatněno (více) a je nutné doložit zdravotní vyšetření.

Pro zveřejnění inzerce na chovatelské potřeby:

Rubriky: prodám (nabízím), koupím, vyměním, daruji

 1. přesný popis předmětu
 2. cenu
 3. kontakt inzerenta (telefon, email, www)
 4. obrázek

Inzerci zasílejte na e.mail: kchp@seznam.cz nebo chovkchp@seznam.cz

Pro zveřejnění vašeho salonu, úpravny uvádějte:

 1. název salonu
 2. jméno majitele
 3. adresu, email, www
 4. nabízené služby

Inzerci zasílejte na e.mail: kchp@seznam.cz nebo chovkchp@seznam.cz

Dec 30

Z archivu: Jak ostříhat pudla

Jediná příručka o úpravě srsti pudla vyšla v našem klubu naposledy v roce 1989. Je sice staršího data a jestliže si pudlíka necháváte upravovat odborníky ani vás nebude zajímat. Je to jen malá nápověda pro “takové to domácí stříhání”. Je to zárověň výzva pro ty, kteří si troufnou tuto příručku zaktualizovat do moderní podoby. Neváhejte a ozvěte se!

POSTUP PŘI STŘÍHÁNÍ