Oct 05

Závěry z náhradní členské schůze v Brně, dne 28.9.2016

Dne 28.9. 2016 se v krásném prostředí restaurace Colatransport v Brně konala náhradní členská schůze našeho spolku. Proč náhradní? Náhradní z toho důvodu, že řádná schůze, která se koná každý rok, je usnášení schopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů (zákon 89/2012 Sb.), a to se v termínu 13.8.2016 v Poděbradech nesešlo. Byl dle zákona zvolen nový nejbližší termín schůze náhradní s tím, že už stačí libovolný počet členů spolku, aby byla schůze usnášení schopná, aby mohly být přijaty pozměňovací návrhy, doplňující ustanovení atd. K těmto dost zásadním změnám se v Brně sešlo 17 členů spolku, kterým záleží na dění ve spolku a tito členové rozhodli o těchto změnách:

  1. Název spolku se mění na Klub chovatelů pudlů,z.s.(KCHP,z.s., KCHP)
  2. Doplnili a změnili se souhlasem stanovy KCHP,z.s. – ty budou zvěřejněny na webových stránkách KCHP
  3. Navrhli, doplnili Chovatelský řád klubu o nová ustanovení, bude zveřejněno na stránkách
  4. Navrhli a odsouhlasili změnu poplatků
  5. Zvolili nového člena Revizní komise

Členská schůze není nutné zlo a plýtvání časem, je to setkání lidí, kteří mají stejného koníčka, je to společenské setkání lidí, kterým jde především o zkvalitňování chovu pudlů, předání si zkušeností s chovem, nebo výstavami.

Nov 26

Výstavy k výročí založení klubu od roku 1985.

Jak jsme slavili výročí klubu v minulosti

1985 – 50. let založení klubu

Na slavnostní schůzi byli odznaky odměněni zasloužilí členové KCHP.

K výročí založení byly vydány jubilejní odznaky s černým pudlem a datem založení KCHP, cena byla 4,- Kčs.

Konala se výstava REC v Brně za účasti 291 pudlů z osmi evropských států. 140 z ČSSR, 106 z NDR, 28 z NSR, 10 PLR, 3 MLR, 2 ze Švýcarska a po jednom z Rakouska a Holandska.

1990 – 55. let založení klubu

Tento rok nebyl oslavám nakloněn, započalo zakládání nových klubů KPaCHP a Pudl klubu.

1995 – 60. let založení KCHP

20.5.1995 se konala Jubilejní výstava  v Praze, posuzovali: Christa Simon (SRN) Rolf Eggerking (SRN), Henrik Hannelius (Finsko) a zvítězila VBF Arreta Marco Bohemica, majitelky Hrbkové.

2000 – 65. let založení klubu

28.10.2000  se konala Jubilejní výstava, posuzovali István Czik (HU) a Leoš Jančík a vítězem se stala SČF Chloé Arkanus Iliria. Dodatečná oslava 65. výročí klubu se konala v roce 2001, 8. září, a byla to Evropská výstava pudlů (REC) v Lysé nad Labem, posuzovali Lene Jakobsen (DK), Rolf Eggerking (SRN) a Iwona Urbanowska (PL). Přihlášeno bylo 194 pudlů, 61 středních, 57 trpasličích, 33 velkých a 18 toyů.Vítězem se stal ČTP Zork von Nübbel, majitelky K. Kiefer, SRN

2005 – 70 let založení klubu

12.11.2005 se konala v Praze Jubilejní výstava, přihlásilo se 140 pudlů, posuzovala Silvia Radnetter (A) a Jan Drábek,  vítězem se stal SČP Gentleman Gino Lady Pesset, majitelka M. Lengyelová.

2010 – 75. let založení klubu

14.11.2010 se konala Jubilejní výstava v Praze na Hagiboru, s počtem 153 přihlášených pudlů, posuzovali Lisbeth Mach ze Švýcarska a Tamás Jakkel z Maďarska. Vítězem výstavy se stal velký bílý pudl Sandust Chablis, který byl i nejhezčím mladým psem, majitelka Zdenka Azzoliniová. Klub vydal kalendář, do kterého přispěli členové svými fotografiemi.

2015 – 80 let založení klubu

 22.11.2015 se konala Jubilejní výstava v Praze, posuzovat budou  Jussi Liimatainen, FIN, Laurent Heinesche, LUX, Naďa Klírová, CZ, přihlášeno 152 pudlů. Vítězem výstavy se stal TPČP – Paul McCartney Earl´s Legend, majitelka a chovatelka Petra Ulrichová Plisková.

 

Jan 11

Od začátku…od roku 1935

Jak to začalo … Klub pěstitelů …

V říjnu 1935 zaslali nadšenci psího plemene pudl  Policejnímu ředitelství v Praze žádost o povolení založení Klubu pěstitelů pudlíků.  Přišla jim odpověď s datem 8. října 1935, že Ministerstvo vnitra jim ze zákona ze dne 15.11. 1867, utvoření spolku nezapovídá.

Tedy již nic nebránilo tomu, aby byla svolána ustavující valná hromada. Ta se konala 14. listopadu 1935, o 21. hodině v hotelu Perun v Nuslích na Palackého třídě.

Do správního výboru byli zvoleni tito členové:

Předseda: pan Josef Ludvík, železniční zřízenec, bytem u Křížku č. 822, Praha – Vršovice

Místopředseda:  pan Josef Dvořák, zaměstnanec elektrických podniků hl. města Prahy, bytem Primátorská č. 41, Praha – Libeň

Jednatel:  pan Bohumil Němeček, bytem Vnější č. 762, Praha Michle

Pokladník: pan Rudolf Wollner, ředitel v.v., bytem Spořilov č. 432

Správce rodokmenné knihy: pan Václav Kronus, profesor, bytem Pštrosová č.7, Praha 2

Do výboru byli zvoleni:

Josef Dlouhý z Libně, Anna Ludvíková, choť železničního zřízence z Vršovic, Josefa Burgertová, soukromá úřednice z Nuslí a Vilém Charvát, zasílatel z Nuslí.

Náhradníky byli zvoleni:

Ing. Ján Ostojič z Prahy 8, Josef Veselý z Modřan.

Revisory účtu se stali:

Zuzane Welleminová, choť advokáta z Bubenče a Růžena Josífková ze Žižkova.

                      A takto byl založen Klub pěstitelů a přátel pudlíků v republice Československé se sídlem v Praze.

Výňatek ze Stanov klubu:

§ 2. Účel klubu a prostředky

 5/ Starati se o to, aby ušlechtilí pudlíci na veřejných výstavách tvořili zpravidla samostatnou skupinu a aby na nich byl jim udělován titul vítězů, championů a jiná vyznamenání.

6/ Pořádati výstavy, přehlídky a stanoviti a jmenovati z členů klubu na slovo vzaté odborníky za výstavní soudce, kteří se výboru klubu písemně svou ctí zaváží, že pudlíky na výstavách ocení spravedlivě a nestranně, pokud se týká krásy, jejich exterieru, pěstění a výchovy.

… pokračování … současnost

V roce 1939  Klub musel pozměnit svůj název, protože ve všech názvech slovo “Československé” muselo zmizet. Fungování Klubu během II. světové války, t.j. v letech 1939 – 1945 není nijak zmapované, ale jen se chov udržel. Klub pracoval pod hlavičkou Českého svazu chovatelů a v roce 1953 se musel začlenit pod Svazarm. V té době panovala silně protiburžoazní nálada a vše, co jen malinko buržoazii připomínalo, bylo utlumeno nebo umlčeno. Takže i Klub chovatelů pudlů byl dán do stejného pytle s tenisem, golfem a všemi těmito aktivitami. Chudáci pudlíci, co je na nich buržoázní? Jejich krása a hrdé držení těla? Rozkvět klubu zase nastal v šedesátých letech, přestál krizi v roce 1992, kdy někteří fukcionáři začali zakládat “své” kluby (Klub přátel a chovatelů pudlů a Pudl klub) a funguje dodnes. Vyznává řízený chov, pořádají se bonitace, přejímky vrhů, výstavy, setkání členů na různé úrovni. V současnosti má klub cca 230 členů,  přes třicet aktivních chovatelů a aktivních vystavovatelů.

 Pudl v historii (History gallery)

May 30

Jak vznikl pudl Toy

Jak vznikl pudl toy

K výškovému rázu pudlů velký, střední a trpasličí byl v roce 1986 oficiálně uznán další výškový ráz – toy. Horní hranice kohoutkové výšky je stanovena na 28 cm a dolní stanovena nebyla.  (dnes horní  – 28 cm, dolní 24, s tolerancí -1 cm) Ráz toy byl uznán ve všech barevných varietách. Prosazení a uznání tohoto výškového rázu se uskutečnilo na nátlak Francie, která je u FCI vedena jako původce plemene a je nositelem standardu. Proto také může navrhovat  a  provádět ve standardu změny a ty po schválení komisí FCI pro standardy jsou oficiální.

Vše to začalo v roce 1984, kdy na zasedání REC sdělila zástupkyně Francie, že zavedli další výškový ráz  – toy a bude taky zaveden do nového standardu pro pudly. Většina členů REC byla tehdy proti zavedení toy rázu, měli pocit, že se jedná o takovou zmenšeninu, že by bylo nemožné udržet všechny proporce těla podle standardu. Obávali se zvýšeného výskytu nanismu. REC odeslalo na FCI dopis se zamítavým stanoviskem a toy ráz byl ze standardu vypuštěn. Francie se nemínila vzdát a tak toy ráz byl nakonec později do standardu FCI zanesen a oficiálně uznán. REC nezbývalo než vzít tuto skutečnost na vědomí. Toyové se začali vystavovat na mezinárodních výstavách a byli začleněni do chovu. Na výstavách se oproti ostatním výškovým rázům vystavují všechny barvy společně, i když v poslední době mnoho států má možnost posoudit toye podle barvy v rámci národních titulů (CACů), tak umožněno získat národní šampionát všem barvám. Ale zpět k začátku – objevily se problémy…

Výstavy – v té době u nás prakticky toyové neexistovali. Výjimkou byli pudlíci dovezení z Anglie nebo USA, kde toye chovali delší dobu a tudíž měli v rodokmenu alespoň tři generace. U nás to byli nedorostlí trpaslíci, kteří na výstavě mohou být navrženi na CACIB, ale nebude jim uznán ani potvrzen, protože nemají v rodokmenu tři generace toyů. Ach ty těžké začátky…

Chov – v té době se řešily dvě varianty: a) buď dovézt rodokmenově čisté toye ze
Samozřejmě, že pokud se budou chovat toyové na nedorostlých trpaslících značné procento bude přerůstat do trpaslíků a ti nebudou chovní! To si musí budoucí chovatelé toyů uvědomit, předejdou tak případnému rozčarování z výsledků odchovů. A dále je nutno předpokládat, že i výsledky bonitací budou horší než u jiných výškových rázů. Bude se přísně sledovat a penalizovat případné znaky nanismu (pozn.: Nanismus je stav, při kterém je růstový hormon u  mláďat produkován v nedostatečné míře. Lze přeložit jako zakrslost. U mláďat v kriticky malém množství může dojít i ke smrti vlivem nedostatečného růstu důležitých orgánů či cév.Opakem nanismu je gigantismus.) aby se toy ráz vytvářel jen z těch nejlepších jedinců. Skutečná kohoutková výška nebude v žádném případě rozhodujícím hlediskem pro zařazení do chovu. Tolik historie.zahraničí a tak bude začlenění do chovu bezproblémové, b) anebo začít chovat toye na nedorostlých trpaslících. Bé je správně. A další problémy: jednalo by se o vytvoření nového rázu pudlů (toy) a to z jiného rázu (trpasličího). Hlavní plemenná kniha tyto jedince povede ve zvláštním registru i všechny jejich potomky a až bude splněna podmínka tří generací toyů obdrží průkaz původu a budou z hlediska chovu i výstav rovnocenní ostatním rázům pudlů. Hmm…

Dnes se toy pudlové posuzují podle dosažené kohoutkové výšky, ale jak praví Bonitační řád KCHP:

Jedinec může být zařazen do výškového rázu podle dosažené kohoutkové výšky. Pro zařazení do výškového rázu „pudl velký“ je u přerostlých jedinců další podmínkou minimální kohoutková výška 55 cm. Přeřazení je možné pouze do nejbližšího „sousedního“ rázu. Jedinci přeřazení do jiného výškového rázu musí pro uznání chovnosti předložit kromě dokladu o vyšetření luxace patelly i doklad o vyšetření PRA.

Přeřazení jedinci budou označeni hodnocením „chovný P“. V případě doporučení přeřazeného psa ke krytí, je odborný poradce chovu povinen v krycím listu na tuto skutečnost chovatele upozornit.

 

A jak dál s toyem? Zkušení chovatelé tvrdí, že ani plný „toy rodokmen“ nezaručí přerůstání potomstva do trpaslíků, no a máme tady trpotoye.

Zdroj: Pudl, klubový oznamovatel 1/87