Jan 13

Bonitace a dokumenty

Pokud jste vašeho pudla přihlásili k bonitaci, je nutné k přihlášce doložit kopii průkazu původu. Na bonitaci doneste kromě originálu PP i kopie všech absolvovaných vyšetření . Všechny kopie jsou součástí bonitační karty a slouží poradci chovu.

Potřebné dokumenty k bonitaci:

1. originál PP

2. kopii PP

3. kopie výsledků všech vyšetření – pately, kyčle, oči (PRA, Optigen certifikát)

Feb 27

Hlášení vrhu – postup

Hlášení vrhu

tímto se rozumí zaslat do týdne od narození štěňat poštou na adresu hlavního poradce chovu (Ing. Naďa Klírová, Klub chovatelů pudlů, Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 – Kolovraty) tyto dokumenty:

  1. Přihlášku k zápisu štěňat – vyplníte svoje nacionále a jména štěňat,nejdříve psy, pak feny.
    Podle přihlášky vám následně bude Plemennou knihou vystavena Žádanka se zápisními čísly, a na které vám veterinář potvrdí čipování.
  2. krycí list – je zde potvrzeno krytí
  3. jde-li o první vrh – zaslat originál rodokmenu feny
  4. jde-li o první vrh – kopii dokumentu o přidělení mezinárodně chráněného názvu vaší  chov. stanice
  5. kopii rodokmenu krycího psa – pokud jste kryli psem v zahraničí, nebo psem, který byl bonitován v jiném klubu a doložte jeho chovnost, t.j. např. bonitační karta, nebo potvrzení ze zahraničního klubu, kyn. organizace, že pes je chovný.

Jiné dotazy napište na klubový e-mail: (kchp@seznam.cz).

 

Oct 13

Klubový oznamovatel

Od 1.11.2011 dochází ke změně poradců v chovatelském kolégiu:

 Hlavní poradce chovu
Chovatelství Čechy
Poradce chovu pro jedince barvy červené a apricot
Naďa Klírová
Kotíkova 758/3, 103 00 Praha 10 – Kolovraty
602 529 452

Poradce chovu
Chovatelství Morava
Alena Ohnhäuserová
Radkov 65, 747 83
776 779 753

Poradce chovu pro všechny jedince barvy bílé
Jan Drábek
Příkrá 6, 466 06 Jablonec n.N.
739 550 132
Poradce chovu pro všechny jedince barvy černé, hnědé, stříbrné

Renata Smyčková
Kojetická 90, 400 03 Ústí nad Labem
603 833 397