Nov 26

Výstavy k výročí založení klubu od roku 1985.

Jak jsme slavili výročí klubu v minulosti

1985 – 50. let založení klubu

Na slavnostní schůzi byli odznaky odměněni zasloužilí členové KCHP.

K výročí založení byly vydány jubilejní odznaky s černým pudlem a datem založení KCHP, cena byla 4,- Kčs.

Konala se výstava REC v Brně za účasti 291 pudlů z osmi evropských států. 140 z ČSSR, 106 z NDR, 28 z NSR, 10 PLR, 3 MLR, 2 ze Švýcarska a po jednom z Rakouska a Holandska.

1990 – 55. let založení klubu

Tento rok nebyl oslavám nakloněn, započalo zakládání nových klubů KPaCHP a Pudl klubu.

1995 – 60. let založení KCHP

20.5.1995 se konala Jubilejní výstava  v Praze, posuzovali: Christa Simon (SRN) Rolf Eggerking (SRN), Henrik Hannelius (Finsko) a zvítězila VBF Arreta Marco Bohemica, majitelky Hrbkové.

2000 – 65. let založení klubu

28.10.2000  se konala Jubilejní výstava, posuzovali István Czik (HU) a Leoš Jančík a vítězem se stala SČF Chloé Arkanus Iliria. Dodatečná oslava 65. výročí klubu se konala v roce 2001, 8. září, a byla to Evropská výstava pudlů (REC) v Lysé nad Labem, posuzovali Lene Jakobsen (DK), Rolf Eggerking (SRN) a Iwona Urbanowska (PL). Přihlášeno bylo 194 pudlů, 61 středních, 57 trpasličích, 33 velkých a 18 toyů.Vítězem se stal ČTP Zork von Nübbel, majitelky K. Kiefer, SRN

2005 – 70 let založení klubu

12.11.2005 se konala v Praze Jubilejní výstava, přihlásilo se 140 pudlů, posuzovala Silvia Radnetter (A) a Jan Drábek,  vítězem se stal SČP Gentleman Gino Lady Pesset, majitelka M. Lengyelová.

2010 – 75. let založení klubu

14.11.2010 se konala Jubilejní výstava v Praze na Hagiboru, s počtem 153 přihlášených pudlů, posuzovali Lisbeth Mach ze Švýcarska a Tamás Jakkel z Maďarska. Vítězem výstavy se stal velký bílý pudl Sandust Chablis, který byl i nejhezčím mladým psem, majitelka Zdenka Azzoliniová. Klub vydal kalendář, do kterého přispěli členové svými fotografiemi.

2015 – 80 let založení klubu

 22.11.2015 se konala Jubilejní výstava v Praze, posuzovat budou  Jussi Liimatainen, FIN, Laurent Heinesche, LUX, Naďa Klírová, CZ, přihlášeno 152 pudlů. Vítězem výstavy se stal TPČP – Paul McCartney Earl´s Legend, majitelka a chovatelka Petra Ulrichová Plisková.

 

Oct 29

Volební členská schůze 28.10.2015 – a již s novým názvem Spolek KCHP

Začínali jsme jako spolek a po 80 letech jsme opět spolek – tak by se dalo vyjádřit změna názvu našeho klubu v souladu s novým občanským zákoníkem. Občanská sdružení zanikla a v názvu každého nového i stávajícího obč. sdružení se musí objevit název spolek.

Takže nově: Spolek KCHP. Na členské schůzi ve středu 28.10.2015  byl zvolen nový výbor ve složení:

Naďa Klírová, Marie Radová, Jitka Blahová, Petra Horská, Tereza Krejčí, Jana Bretfeldová Lossgottová, Jana Nechvilková Alena Ohnhäuserová Vlasta Zvoníčková. Jako předseda byla zvolena Naďa Klírová.

Jan 11

Od začátku…od roku 1935

Jak to začalo … Klub pěstitelů …

V říjnu 1935 zaslali nadšenci psího plemene pudl  Policejnímu ředitelství v Praze žádost o povolení založení Klubu pěstitelů pudlíků.  Přišla jim odpověď s datem 8. října 1935, že Ministerstvo vnitra jim ze zákona ze dne 15.11. 1867, utvoření spolku nezapovídá.

Tedy již nic nebránilo tomu, aby byla svolána ustavující valná hromada. Ta se konala 14. listopadu 1935, o 21. hodině v hotelu Perun v Nuslích na Palackého třídě.

Do správního výboru byli zvoleni tito členové:

Předseda: pan Josef Ludvík, železniční zřízenec, bytem u Křížku č. 822, Praha – Vršovice

Místopředseda:  pan Josef Dvořák, zaměstnanec elektrických podniků hl. města Prahy, bytem Primátorská č. 41, Praha – Libeň

Jednatel:  pan Bohumil Němeček, bytem Vnější č. 762, Praha Michle

Pokladník: pan Rudolf Wollner, ředitel v.v., bytem Spořilov č. 432

Správce rodokmenné knihy: pan Václav Kronus, profesor, bytem Pštrosová č.7, Praha 2

Do výboru byli zvoleni:

Josef Dlouhý z Libně, Anna Ludvíková, choť železničního zřízence z Vršovic, Josefa Burgertová, soukromá úřednice z Nuslí a Vilém Charvát, zasílatel z Nuslí.

Náhradníky byli zvoleni:

Ing. Ján Ostojič z Prahy 8, Josef Veselý z Modřan.

Revisory účtu se stali:

Zuzane Welleminová, choť advokáta z Bubenče a Růžena Josífková ze Žižkova.

                      A takto byl založen Klub pěstitelů a přátel pudlíků v republice Československé se sídlem v Praze.

Výňatek ze Stanov klubu:

§ 2. Účel klubu a prostředky

 5/ Starati se o to, aby ušlechtilí pudlíci na veřejných výstavách tvořili zpravidla samostatnou skupinu a aby na nich byl jim udělován titul vítězů, championů a jiná vyznamenání.

6/ Pořádati výstavy, přehlídky a stanoviti a jmenovati z členů klubu na slovo vzaté odborníky za výstavní soudce, kteří se výboru klubu písemně svou ctí zaváží, že pudlíky na výstavách ocení spravedlivě a nestranně, pokud se týká krásy, jejich exterieru, pěstění a výchovy.

… pokračování … současnost

V roce 1939  Klub musel pozměnit svůj název, protože ve všech názvech slovo “Československé” muselo zmizet. Fungování Klubu během II. světové války, t.j. v letech 1939 – 1945 není nijak zmapované, ale jen se chov udržel. Klub pracoval pod hlavičkou Českého svazu chovatelů a v roce 1953 se musel začlenit pod Svazarm. V té době panovala silně protiburžoazní nálada a vše, co jen malinko buržoazii připomínalo, bylo utlumeno nebo umlčeno. Takže i Klub chovatelů pudlů byl dán do stejného pytle s tenisem, golfem a všemi těmito aktivitami. Chudáci pudlíci, co je na nich buržoázní? Jejich krása a hrdé držení těla? Rozkvět klubu zase nastal v šedesátých letech, přestál krizi v roce 1992, kdy někteří fukcionáři začali zakládat “své” kluby (Klub přátel a chovatelů pudlů a Pudl klub) a funguje dodnes. Vyznává řízený chov, pořádají se bonitace, přejímky vrhů, výstavy, setkání členů na různé úrovni. V současnosti má klub cca 230 členů,  přes třicet aktivních chovatelů a aktivních vystavovatelů.

 Pudl v historii (History gallery)