Oct 21

Z usnesení schválené na čl. schůzi 28.9.2017

Výstavy:

  1. Zrušena klubová výstava v Českých Budějovicích, vzhledem k její nerentabilitě
  2. Změna místa pořádání klubové výstavy v Tuřanech – nově v hale v Měníně
  3. Zrušena výstava v Kojicích – nově v Kněževsi u Kladna.
  4. Změna termínu klubové výstavy v Třebovicích na 1.9. 2018.

Revizní komise:

  1. Volba 2 nových členů (+1 náhradník) do revizní komise
  2. Zvolena Zuzana Faltejsková a Monika Poracká, náhradník Miluše Kindlová

Bonitace: 

Od 1.1.2018 se ruší sleva pro členy klubu (při vyšetření očí klinicky nebo geneticky)  – cena za bonitaci 400,- Kč.

Změna § 38, Zápisního řádu:

Toy fena nesmí v jednom vrhu kojit a vychovávat více než 4 štěňat, střední a trpasličí fena
více než 6 štěňat a velká fena více než 8 štěňat. Nadpočetná štěňata musí být předána k odchovu kojné feně nebo je povolen umělý odchov. V tomto případě budou prováděny kromě přejímky vrhu 2 kontroly vrhu (1. do 10dnů věku štěňat, 2. namátkově) na náklady chovatele, aby byl zajištěn korektní odchov. Po takovém vrhu je povinný odstup mezi krytími této feny minimálně 12 měsíců

Klubový zpravodaj :

zvoleny redaktorky: Eva Sedláčková a Tereza Krejčí.

Forma zpravodaje zůstává tištěný výtisk pro každého člena.

 

ČS se souhlasem vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2016.

Seznámení s finančními výsledky jednotlivých klubových výstav za rok 2016

ČS bylo předneseno upozornění pro pořadatele výstav o hospodárnosti, předem připravený finanční plán výstavy

ČS vzala na vědomí zprávu o činnosti klubu a zhodnocení přejímek vrhu za za rok 2016.

Návrh na usnesení – schválen

Usnesení přijato všemi hlasy.

Oct 13

Akce! Genetické vyšetření očí PRA PRcd na výstavě v Kladně 28.10.2017

Vážení vystavovatelé, členové klubu, majitelé pudlů, 

v rámci klubové výstavy, respektive po skončení klubové výstavy, 28.10. 2017 v Kladně Rozdělově, budeme zájemcům o genetické vyšetření PRA PRCd odebírat bukání stěry vašich pudlů. Cena pro členy KCHP 900,- Kč. Zájemci hlaste se  na emailu kchp.bonitace@seznam.cz, u p. Ohnhäuserové Aleny (ohnhauserova@seznam.cz). Vyšetření provádí labortoř Vemodia, můžete si rovněž nechat udělat udělat genetický profil, tzv. občanka psa, cena 900,- Kč.

K vyšetření je třeba vyplnit žádanku (pouze část majitel) a přinést kopii PP.

Zadanka_genetika_bianco_laborator_A23

Aug 17

Pozvánka na schůzi klubu

lo  Pozvánka

Dne 28. 9. 2017 (státní svátek) se koná členská schůze Klubu chovatelů pudlů, z.s. (KCHP).

 Místo konání: restaurace/salonek Tři věžičky (Střítěž 11, Střítěž u Jihlavy),  

Začátek: od 13, 00 hodin.

Program:

1)                     Zahájení

2)                     Zpráva o činnosti za uplynulé období

3)                     Zpráva o hospodaření 2016

4)                     Volba členů do revizní komise

5)                     Diskuse

6)                     Závěr

 

 

Jiné body k projednání musí být předloženy před zahájením schůze.

Zjistí-li se součtem přítomných členů, že schůze není usnášení schopná, svolá předseda ihned náhradní členskou schůzi a to bez změny programu.

                                            Srdečně zve předseda KCHP Naďa Klírová.

 

 


t

Trasa od Brna po D1: Jeďte výjezdem 112 na silnici 38/E59směrem na Jihlava/Havl. Brod (300m), Držte se vpravo, pokračujte podle značek směrem silnici 38/Praha/H. Brod/Štoky a najeďte na silnici silnici 38 (69m),  V Střítež pokračujte po silnici 38 na silnici 3525.(doprava).

 

Trasa od Prahy po D1: V Jihlava jeďte po D1/E50/E65 na silnici 38. Na sjezdu 112 A-B sjeďte z D1/E50/E65, v Střítež pokračujte po silnici 38 na silnici 3525,

Trasa po D11: Jeďte po D11 a vyjeďte výjezdem 39 a zařaďte se na silnici 38 směrem na Kolín, Pokračujte po silnici 38, odbočte doleva na silnici 3525.

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na členskou schůzi2017

Jun 17

Prodej keramiky s motivy pudla a jiné

Na výstavě v Poděbradech bude keramička Iveta Dologová prodávat své výrobky. V jejím stánku si můžete zakoupit keramiku s motivy pudla i jiné výrobky. Pokud byste měli zájem o konkrétní věci – kontaktujte přímo paní Dologovou na FB: (www.facebook.com/vyrobakeramiky), na emailu: vyroba-keramiky@seznam.cz, a navštivte její stránky:  www.vyroba-keramiky.cz .

Objednávejte např.:

dav

dav

dav