Klub chovatelů pudlů Praha z.s.

s tradicí od roku 1935

Nejstarší a největší klub chovatelů pudlů v ČR. Řídí se zásadami řízeného chovu, pořádá výstavy, propaguje plemeno ve světě.

16.1.2019 Nový design stránek

10.11.2018 Členská volební schůze

Proběhla členská schůze. Byla schváleno zpřísnění podmínek pro chov. Nově je povinné klinické vyšetření očí pro všechny velikostní rázy pudla.