Od začátku…od roku 1935

Jak to začalo … Klub pěstitelů …

V říjnu 1935 zaslali nadšenci psího plemene pudl  Policejnímu ředitelství v Praze žádost o povolení založení Klubu pěstitelů pudlíků.  Přišla jim odpověď s datem 8. října 1935, že Ministerstvo vnitra jim ze zákona ze dne 15.11. 1867, utvoření spolku nezapovídá.

Tedy již nic nebránilo tomu, aby byla svolána ustavující valná hromada. Ta se konala 14. listopadu 1935, o 21. hodině v hotelu Perun v Nuslích na Palackého třídě.

Do správního výboru byli zvoleni tito členové:

Předseda: pan Josef Ludvík, železniční zřízenec, bytem u Křížku č. 822, Praha – Vršovice

Místopředseda:  pan Josef Dvořák, zaměstnanec elektrických podniků hl. města Prahy, bytem Primátorská č. 41, Praha – Libeň

Jednatel:  pan Bohumil Němeček, bytem Vnější č. 762, Praha Michle

Pokladník: pan Rudolf Wollner, ředitel v.v., bytem Spořilov č. 432

Správce rodokmenné knihy: pan Václav Kronus, profesor, bytem Pštrosová č.7, Praha 2

Do výboru byli zvoleni:

Josef Dlouhý z Libně, Anna Ludvíková, choť železničního zřízence z Vršovic, Josefa Burgertová, soukromá úřednice z Nuslí a Vilém Charvát, zasílatel z Nuslí.

Náhradníky byli zvoleni:

Ing. Ján Ostojič z Prahy 8, Josef Veselý z Modřan.

Revisory účtu se stali:

Zuzane Welleminová, choť advokáta z Bubenče a Růžena Josífková ze Žižkova.

                      A takto byl založen Klub pěstitelů a přátel pudlíků v republice Československé se sídlem v Praze.

Výňatek ze Stanov klubu:

§ 2. Účel klubu a prostředky

 5/ Starati se o to, aby ušlechtilí pudlíci na veřejných výstavách tvořili zpravidla samostatnou skupinu a aby na nich byl jim udělován titul vítězů, championů a jiná vyznamenání.

6/ Pořádati výstavy, přehlídky a stanoviti a jmenovati z členů klubu na slovo vzaté odborníky za výstavní soudce, kteří se výboru klubu písemně svou ctí zaváží, že pudlíky na výstavách ocení spravedlivě a nestranně, pokud se týká krásy, jejich exterieru, pěstění a výchovy.

… pokračování … současnost

V roce 1939  Klub musel pozměnit svůj název, protože ve všech názvech slovo “Československé” muselo zmizet. Fungování Klubu během II. světové války, t.j. v letech 1939 – 1945 není nijak zmapované, ale jen se chov udržel. Klub pracoval pod hlavičkou Českého svazu chovatelů a v roce 1953 se musel začlenit pod Svazarm. V té době panovala silně protiburžoazní nálada a vše, co jen malinko buržoazii připomínalo, bylo utlumeno nebo umlčeno. Takže i Klub chovatelů pudlů byl dán do stejného pytle s tenisem, golfem a všemi těmito aktivitami. Chudáci pudlíci, co je na nich buržoázní? Jejich krása a hrdé držení těla? Rozkvět klubu zase nastal v šedesátých letech, přestál krizi v roce 1992, kdy někteří fukcionáři začali zakládat “své” kluby (Klub přátel a chovatelů pudlů a Pudl klub) a funguje dodnes. Vyznává řízený chov, pořádají se bonitace, přejímky vrhů, výstavy, setkání členů na různé úrovni. V současnosti má klub cca 230 členů,  přes třicet aktivních chovatelů a aktivních vystavovatelů.

 Pudl v historii (History gallery)