Z usnesení schválené na čl. schůzi 28.9.2017

Výstavy:

  1. Zrušena klubová výstava v Českých Budějovicích, vzhledem k její nerentabilitě
  2. Změna místa pořádání klubové výstavy v Tuřanech – nově v hale v Měníně
  3. Zrušena výstava v Kojicích – nově v Kněževsi u Kladna.
  4. Změna termínu klubové výstavy v Třebovicích na 1.9. 2018.

Revizní komise:

  1. Volba 2 nových členů (+1 náhradník) do revizní komise
  2. Zvolena Zuzana Faltejsková a Monika Poracká, náhradník Miluše Kindlová

Bonitace: 

Od 1.1.2018 se ruší sleva pro členy klubu (při vyšetření očí klinicky nebo geneticky)  – cena za bonitaci 400,- Kč.

Změna § 38, Zápisního řádu:

Toy fena nesmí v jednom vrhu kojit a vychovávat více než 4 štěňat, střední a trpasličí fena
více než 6 štěňat a velká fena více než 8 štěňat. Nadpočetná štěňata musí být předána k odchovu kojné feně nebo je povolen umělý odchov. V tomto případě budou prováděny kromě přejímky vrhu 2 kontroly vrhu (1. do 10dnů věku štěňat, 2. namátkově) na náklady chovatele, aby byl zajištěn korektní odchov. Po takovém vrhu je povinný odstup mezi krytími této feny minimálně 12 měsíců

Klubový zpravodaj :

zvoleny redaktorky: Eva Sedláčková a Tereza Krejčí.

Forma zpravodaje zůstává tištěný výtisk pro každého člena.

 

ČS se souhlasem vzala na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2016.

Seznámení s finančními výsledky jednotlivých klubových výstav za rok 2016

ČS bylo předneseno upozornění pro pořadatele výstav o hospodárnosti, předem připravený finanční plán výstavy

ČS vzala na vědomí zprávu o činnosti klubu a zhodnocení přejímek vrhu za za rok 2016.

Návrh na usnesení – schválen

Usnesení přijato všemi hlasy.