Zařazení zbonitovaného psa do rejstříku chovných jedinců

Majitelé krycích psů věnujte pozornost tomuto sdělení:

Podle zápisního řádu KCHP odst. 13., se psi, kteří prošli úspěšně bonitací, musí přeregistrovat do rejstříku chovných jedinců. Až po této přeregistraci je pes chovný a může být napsán do krycích listů a seznamu na www.

13. Zařazení do chovu provádí a výsledek bonitace do průkazu původu zaznamenává klub. Zápis do
rejstříku chovných jedinců a příslušný záznam o přeregistraci do průkazu původu provádí plemenná
kniha. Zápis chovných fen do rejstříku se provádí až při prvním vrhu feny. Záznam chovných psů
 do rejstříku chovných jedinců se provádí na základě žádosti majitele chovného psa, zaslané
neprodleně po bonitaci spolu s průkazem původu na adresu KCHP.

U fen se přeregistrace provádí u prvního vrhu.