Pozvánka na schůzi KCHP

Pozvánka na členskou schůzi Klubu chovatelů pudlů, z.s. (KCHP)

 

Dne 10. 11. 2018 se koná členská schůze Klubu chovatelů pudlů, z.s..

Místo konání: HOTEL PAVILON, Bezručova 222/68, 251 01 Říčany (www.pavilon-ricany.cz)

Začátek: od 13,00 hodin.

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí
  3. Zpráva o činnosti za uplynulé období
  4. Volba hlavního výboru a revizní komise
  5. Diskuse
  6. Závěr

Jiné body k projednání musí být nahlášeny nejpozději 7 dní před zahájením schůze.

Zjistí –li se součtem přítomných členů, že schůze není usnášení schopná, svolá předseda ihned náhradní členskou schůzi a to bez změny programu.

Srdečně předseda KCHP  Naďa Klírová