Luxace pately (vykloubení čéšky)

Luxace = vykloubení, vymknutí. Čéška (lat.  patela) je kost  tvořící přední část kolenního kloubu (na obr.17), vsunutá do šlachy čtyřhlavého stehenního svalu.  Je největší sezamskou kostí (tzn. kostí volně uloženou ve šlaše) v těle.  Čéška leží ve žlábku ve spodní části stehenní kosti a z obou stran je zajištěna kostními hřebeny, které zabraňují jejímu vykloubení. Je-li koleno zdravé a řádně vyvinuté, čéška se pohybuje jen v uvedeném zářezu mezi hrboly kosti stehenní. Základní pohyby, které vykonává kolenní kloub, jsou ohnutí a natažení.

Podle příčiny vzniku dělíme luxaci čéšky na

  • vrozenou,
  • traumatickou
  • podle směru  luxace

Při vrozené luxaci čéšky vznikají v průběhu růstu psa na pánevní končetině anatomické deformace. Dojde-li k přemístění čéšky mimo žlábek, hovoříme o luxaci čéšky.

Prodělá -li pes úraz, nadměrnou zátěž hovoříme o traumatické luxaci

 

Podle směru luxace, kdy se čéška může přemístit směrem dovnitř kolena, to je mediální luxace nebo vně kolena, laterální luxace.  Výrazně častější je mediální luxace, představuje cca 80 % všech případů. Laterální je vzácnější.

 

Vyšetření  se provádí za úplného vědomí psa. Posoudit stupeň luxace čéšky u psa k získání podkladů pro potřeby chovu na základě smlouvy s chovatelským klubem (dále jen posoudit stupeň luxace čéšky) je oprávněn pouze veterinární lékař, člen Komory veterinárních lékařů České republiky, který má osvědčení pro posuzovatele luxace čéšky a je zapsán do seznamu specialistů na posuzování luxace čéšky, vedeném při Komoře veterinárních lékařů ČR (dále jen posuzovatel).

Rozlišují se čtyři stupně luxace patelly:

stupeň klinické příznaky vyšetření
0 žádné žádná luxace
1 minimální, žádné p. lze vykloubit, okamžitý návrat
2 krátké kulhání, bolesti samovolně vyklubuje,ale ješte schopna vrátit se do pův. pozice
3 časté kulhání, bolestivost p. vrácena zpět jen manuálním tlakem
4 velmi časté kulhání, noha zůstává “viset” trvalá luxace, nelze vrátit ani manuálně

Co dělat, když je zjištěn stupeň luxace. Při lehkém postižení (stupeň 1) se doporučuje podávání přípravků s obsahem glukosaminu, chondroitinu, kolagenu a MSM (methylsulfonylmethan). Omezují vznik osteoartrózy. Těžší postižení, od stupně 2 je nutná operace. Čéška se fixuje do normální polohy několika operačními technikami. Doporučuje se operovat co nejdříve, nevyčkávat, než dojde k závažným deformitám na koleni.

Na konferenci Klubu chovatelů pudlů v roce 1999 (15.5.) bylo usneseno, že od 1.1.2000 bez potvrzení o vyšetření kolenní čéšky, nemůže být pudl uznán jako chovný jedinec. Toto vyšetření může provést veterinář, který má jednak odbornou kvalifikaci (zkoušku) a smlouvu s klubem.. Celou historii k tomuto  problému si můžete přečíst v článku MVDr. Kvapil, který je zveřejněn na portále Veterina info . Toto ustanovení platí dodnes v Klubu chovatelů pudlů. v KPaCHP, ale bohužel Pudl klub vyšetření pro uchovnění pudla nepožaduje. Náš bonitační řád ustavuje, že krytí feny s luxovanou patelou je možné jen psem, který má stupeň luxace 0/0.