Průkaz původu (PP)

   Pořídili jste si pudlíka s průkazem původu. K tomuto chvályhodnému rozhodnutí  vám gratulujeme. Ať už hodláte s pudlem sportovat, vystavovat ho nebo bude váš domácí mazlíček, svým činem jste podpořili obec kynologickou. Všechny ty, kteří se zabývají chovem a šlechtěním psů.  A právě “rodokmen”, kromě znalostí anatomie, původu a standardu plemene a mnoha jiného, je jedna z nejdůležitějších pomůcek pro výběr dalších chovných jedinců.

Tak tedy co se dozvíme z průkazu původu:

V průkaze původu, vydávaném v ČR, jsou zaneseny čtyři generace předchůdců vašeho pudla. V první, druhé a třetí generaci, je zápis rozsáhlější, vidíte zde jméno pudla a ze které chovatelské stanice  pochází, číslo zápisu v plemenné knize, barvu, velikost (výška v kohoutku a šikmá délka těla, např. 31.0cm/32.0 cm) výsledek bonitace a chovnosti (chovný – chovná) a údaje z veterinárního vyšetření (podle toho jak klub požaduje) na luxaci patell, vyšetření DKK, PRA. Dále jsou v kolonce předka uvedeny výstavní výsledky od těch nejvyšších ( např.:světový vítěz, interšampion, šampion ČR, klubu CACIBy, CACy, atd.). Výstavní výsledky nejsou pro chov nějak určující, ale samozřejmě, že když je pudl úspěšný na výstavách, tak je jistý předpoklad, že své klady v exteriéru předá další své generaci. Některá plemena mají jako jeden z ukazatelů pro získání chovnosti i absolvování několika výstav.

Dále je vyznačeno, která plemenná kniha PP vystavila, pod jakým číslem zápisu je veden váš pudl, je zde číslo tetovací, pohlaví a  datum narození, druh a barva srsti a plná adresa chovatele s jeho podpisem, že všechna data v PP jsou pravdivá a správná. To je údajů, že? To lidé v občance nemají! Na druhé straně PP se zapisují výstavní výsledky pořadatelem výstav a musí zde být zapsán majitel psa a jeho adresa. Taky se zde zapíší veterinární vyšetření a výsledek bonitace. Pokud vám nebude na výstavní výsledky stačit základní průkaz, můžete ČMKU (Českomoravská kynologická unie) požádat o Přílohu k PP.

Jak chovatel pracuje s údaji v rodokmenu? Samozřejmě, že intenzivně studuje barvu, velikost a někdy čtyři generace nestačí, musí se pídit po dalších a dalších informacích: sourozenci, odchovy.  Zkoumá zdraví, vyšetření, na jakou linii je veden chov, a tak dále, atak dále.

Takže bez PP nebo s PP?

Potřebujete vědět všechny tyto údaje o vašem pudlovi? Ano!, jistěže, i když průkaz původu není “záručák” na fantastického, nejzdravějšího a nejkrásnějšího jedince na světě, máte osvědčení o čistokrevnosti a správně vedeném výběru rodičů, který je posvěcený těmi nejlepšími odborníky z klubu na dané plemeno.