Přejímka vrhu

Vaší pudličce se narodila štěňátka. Již jste poslali na adresu klubu:

 

  •  Přihlášku k zápisu štěňat,
  • kopii krycího listu,
  • při prvním vrhu:
    • kopii dokumentu vaší chovatelské stanice 
    • průkaz průvodu vaší feny
  • v případě zahraničního krytí PP psa a doklad o jeho chovnosti
  • totéž o psovi z jiného klubu 
  • oznámit vrh také majiteli psa

 

Z  ČMKU vám prostřednictvím klubu poštou přijde Tetovací karta.  Na ní jsou uvedena jména vašich štěňat, nejdřív psi, potom feny (tak, jak jste je napsali do Přihlášky k zápisu) a mají přidělena tetovací čísla. Pokud se rozhodnete, že budete vrh tetovat, tento úkon provede veterinář  a to do levého ucha. Potom tetovací kartu potvrdí. Další možnost označení je čipování. Je to šetrnější k malým tvorečkům a rovněž to odpovídá některým předpisům Státní veterinární správy ( cesty do zahraničí). Čipování provede veterinář na levou stranu krku a opět potvrdí tetovací kartu a nalepí čárové kódy čipů. Další kódy uschovejte, budete je potřebovat do PP, pasu pro malá zvířata. Tetování i čipování se provádí nejdříve v šesti týdnech věku štěňat.

Štěňata můžete novým majitelům předávat nejdříve v sedmi týdnech věku a do té doby se vám ozve některý z členů klubu, pověřený udělat u vás Přejímku vrhu. Domluvíte si dobu, která vám oběma bude vyhovovat a připravíte tetovací kartu a čárové kódy čipů.

Přejímka

sestává z kontroly štěňat, jak mají vyvinut chrup, stavbu těla, zda nemají bílé odznaky, paspárky na zadních končetinách, pejskům se kontrolují sestoupená varlata v šourku.  Do Protokolu o přejímce vrhu  se zapíše jejich váha, barva a krátce se zhotnotí celý vrh, včetně chovatelských podmínek. Vše je stvrzeno podpisy. Chovatel protokol předkládá k nahlédnutí novému majiteli štěněte.  Je samozřejmostí upozornit jej na nedostatky štěněte a z předání štěněte sepsat smlouvu. Pokud se ve vrhu vyskytnou dědičné vady, klub má oprávnění označit PP poznámkou “Nestandardní” .

Mohou nastat problémy …

Trpasličí a toy fena může podle Zápisního řádu KCHP odchovávat šest štěňat, střední a velká  sedm.  Pro nadpočetná štěňata musí být zajištěna kojná fena nebo je povolen umělý odchov. Je to nutné pro zdraví feny a  správný vývoj štěňat.  U těchto vrhů se provádí více přejímek, první do 10 dnů po narození, další je namátková, a pak po šesti týdnech běžná přejímka vrhu. Podrobější instrukce k tomuto se dočtete v Zápisním řádu.

Při podezření, že vrh nepochází z krytí, které chovatel nahlásil, je klub oprávněn požadovat krevní zkoušku. Pokud chovatel test paternity odmítne, klub oprávněně nevydá průkazy původu pro celý vrh.

Ale i přes to

je přejímka vrhu setkání lidí se stejným “postižením” pro chov pudlů, zhodnocením  snažení udělat všechno, co je  možné, pro tak krásné plemeno, jakým pudl bezesporu je.