PRA neg., Optigen test A,B,C

Je na odpovědnosti každého chovatele a majitele chovného zvířete, na jeho přístupu k populaci pudlů, jak se k této problematice postaví.
Chovatelský ani Bonitační řád KCHP nenařizují vyšetření očí. Článek nemá vést k vyloučení postižených zvířat z chovu. V chovu je třeba použít každého zdravého, temperamentního, dobře vypadajícího psa. OptiGen test je třeba brát jako pomůcku pro chovatele, aby dělali správná rozhodnutí. 

Co znamenají údaje PRA neg., a  OPTIGEN A, B, C?

PRA (Progresivní Retinální Atrofie) je onemocnění oční sítnice. Jsou postiženy buňky
vystýlající oční bulvu a odpovědné za příjem světelných paprsků. Buňky,které nejsou dostatečně zásobeny
živinami z cévní pleteně postupně odumírají. První klinické příznaky progresivní retinální atrofie se projevují za šera a v době snížené viditelnosti. Pes se hůře orientuje, naráží do překážek. Zornice psa je široce rozevřená i při přímém dopadu světla do oka psa, zhoršuje se periferní vidění. Příklad : při fotografování psovi výrazně svítí oči. 
Poslední fáze je zakalení čočky. Je znemožněna transparence světelných paprsků sítnicí a onemocnění končí ztrátou zraku. 
Terapie PRA neexistuje. Jediná správná cesta je kontrola populace, s preferencí klinicky i geneticky zdravých chovných jedinců. Onemocnění se může objevit kdykoliv v průběhu života. Proto oční vyšetření na PRA by měli absolvovat každý pes
a fena používaní v chovu. A to jedenkrát ročně po celou dobu chovnosti. U vyšetření se pak uvádí datum např.: PRA/CAT neg. 5/2006, a vypovídá o stavu onemocnění v den provedení.
Pes s negativním vyšetřením může onemocněním trpět v budoucnu anebo může být jeho přenašečem. 

Genetický test DNA v americké laboratoři OptiGen je jedinou metodou, jejíž výsledek vypovídá o momentálním stavu,také o možnosti budoucího onemocnění a hlavně o možnosti přenosu na další generace. Tato metoda je schopná určit se 100% jistotou nejen jedince postižené, kteří později onemocní a oslepnou, ale také přenašeče. Ti sami nikdy neonemocní, ale při nevhodném spojení s jedincem, který je také přenašečem se narodí nemocná štěňata. Tato genetická metoda má pro chov velký význam, výhodou je, že hned po narození se dá zjistit, jak na tom zvíře je a výsledek je celoživotní. 

Ale pozor! Jestliže váš pes není vyšetřen a má potomka s výsledkem OptiGen A,neznamená to, že má také OptiGen A! Může být také OptiGen B – tedy přenašeč PRA. 
Psi vyšetření metodou OptiGen se dělí na:

  1. A – zdraví psi bez genu pro přenos PRA
  2. B – zdraví psi s genem pro přenos PRA
           psi této skupiny nikdy sami neonemocní,ale při nevhodném spojení s přenašečem dají postižená štěňata 
  3. C – psi nemocní (časem onemocní a oslepnou) – tento jedinec je nejen nemocný,ale je to zároveň také přenašeč. 

Protože je dobře znám přenos onemocnění, lze se v případě vhodného páření jedinců projevům onemocnění u potomků vyhnout. Předpokladem zůstává, aby byli vyšetřeni oba jedinci – tedy pes i fena. Pouze psi, jejichž rodiče byli testováni metodou OptiGen a vyhodnoceni jako A nemusí být testováni, jelikož zdraví rodiče nikdy nedají nemocného potomka či přenašeče. 
Při znalosti výsledků rodičů můžeme v níže uvedené tabulce vyčíst výskyt onemocnění u potomků: 

Genotyp Riziková skupina Význam pro chov Riziko prcd onenocnění
Homozygot normal Normal / Clear (A) Extrémně nízké riziko produkování postižených jedinců, (může být spojen s jakýmkoli jedincem)  Extrémně nízké
Heterozygot Carrier (přenašeč) (B) Riziko produkování postižených jedinců, (může být spojen jen s jedincem Normal / Clear)  Extrémně nízké
Homozygot mutant Affected (C) Riziko produkování postižených jedinců, (může být spojen jen s jedincem Normal / Clear)  Velmi vysoké
 

Optigen test nedokáže zcela zastoupit každoroční vyšetření očí, protože testuje jen jedno z mnoha dědičných onemocnění. Proto dokud nebudou k dispozici genetické testy pro všechna onemocnění, mělo by se vyšetření očí u chovných zvířat každý rok opakovat i pokud je proveden Optigen test na PRA. 

Použité zdroje: www.labrador-retriever.cz 

Důležité odkazy: Americká genetická laboratoř OptiGen