May 06

Inz. štěňata – pudl střední plavý červený (fawn)

 Chovatelská  stanice Carský monarcha

nabízí nádherná štěňátka, fenky, ze zahraničního krytí, narozené 14.3.2017.

Otec : Bonheur´s Priceless Treasure
plnochrupý,PRA -A,PL 0/0

Matka: Camelie Aurea Carský monarcha
plnochrupá,PRA-A,PL 0/0
Štěňátka budou k odběru ve druhé pol.května.

DSC03951 DSC03958
Kontakt :

MUDr.Irena Kuželová
Husinec 67-Řež ,250 68
tel.: 605865264
i.kuzelova@centrum.cz

více info na: www.carskymonarcha.cz

Mar 28

Pro FB diskutéry – výklad k zápisnímu řádu

Zápisní řád klubu není nový (více než 10 let stále stejný), jak se uvádí v “zuřivé diskuzi” na FB, byl doplněn o dva odstavce, které bylo nutné do řádu zakomponovat vzhledem k vývoji v chovatelství. Kdyby členové klubu jevili více zájmu o výroční schůze, mohla se diskuze odvíjet tam.

Nově doplněné odstavce Zápisního řádu KCHP, z.s.:

46. Postup pro případ nečitelného čipu: je-li zjištěno, že aplikovaný čip není čitelný, je majitel povinnen tuto skutečnost neprodleně oznámit poradci chovu a Plemenné knize (PK). Přečipování je možné pouze se souhlasem poradce chovu a PK. KCHP má právo nařídit testy DNA.

49. Objeví-li se ve vrhu podstatné dědičné vady, je chovatelské kolegium a výbor klubu oprávněn označit průkazy původu poznámkou ,,NESTANDARDNÍ“. Objeví-li se ve vrhu jedinec, u něhož ze závažných důvodů není v zájmu plemene, či samotného jedince, jeho pokračování v chovu, má CHOVATEL právo nechat označit průkaz původu tohoto jedince razítkem „NEVHODNÝ PRO CHOV“. Písemnou žádost obdrží Plemenná kniha a poradce chovu.

Celé znění Zápisního řádu KCHP,z.s.