Pozor změna u odkazů na veterináře!

Veterinární komora pozměnila odkazování na odborné posuzovatele – pately, DKK, oči, a proto je nutné na stránce zadat filtr podle odbornosti +.